Тематичната диаграма на IPRHelpdesk за европейския патент

вторник, 2 октомври 2018 принт

 
Европейски патент – тематичната диаграма на IPRHelpdesk, е специално преведена и адаптирана за българските потребители и партньори на АРК Консултинг и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Материалът представя на кратко обектите, подлежащи на патентоване, и критериите за патентоспособност, целта на патентоването и предимствата на европейския патент, възможните варианти за неговото придобиване, процедурата, разходите и други важни въпроси, свързани с него.

Пълен текст на Тематичната диаграма

За допълнителна информация:

Фани Колева
Фондация "Приложни изследвания и комуникации", АРК Консултинг
Enterprise Europe Network - България
fanny.koleva(at)online.bg
тел. 02/ 9733000