Шестнадесета международна научна конференция "Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса" на 22 - 23 март

сряда, 16 януари 2019 принт

 
Шестнадесетата международна научна конференция "Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса" е платформа за представяне на иновативни теории, продукти и услуги. Експерти, предприемачи и студенти ще обсъждат развитието на интелигентната специализация на българската икономика и на науката и образованието.

Модулите на конференцията са "Иновациите - източник на конкурентни предимства", "Предприемачество и креативност", "Трансформация на съвременните бизнес модели" и "Иновативни решения в образованието. Предприемачески университети". В рамките на двата конферентни дни ще бъдат организирани научни дискусии и кръгли маси за обмен на идеи и възможности за сътрудничество между представители на науката, образованието и бизнеса.

Събитието се организира от Международното висше бизнес училище и Фондация "Приложни изследвания и комуникации".

Предварителната програма и покана за събитието четете тук. Конференцията ще се състои на 22-23 март 2019 г. в сградата на Центъра за дистанционно обучение към МВБУ на адрес: гр. София, ул. Винсент ван Гог, 7.

За контакти и допълнителна информация: conference@ibsedu.bg