Покана за обучение по Хоризонт 2020, дейност Мари Кюри: "Университетите, бизнеса и още нещо..." 20 януари 2015, гр. София Интер Експо Център

понеделник, 12 януари 2015 принт

Европейската комисия публикува за първи път преговорни позиции на ЕС по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)

сряда, 7 януари 2015 принт

Компаниите от ЕС трябва да увеличат инвестициите в НИРД, за да останат конкурентоспособни в световен мащаб

сряда, 7 януари 2015 принт

Съдебен иск по повод конфискацията на депозити в Кипър

сряда, 3 декември 2014 принт

Задължението за обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър, статия на Бейкър Тили

четвъртък, 16 октомври 2014 принт

Проведен Информационен ден за новите моменти в проекта на Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса

сряда, 15 октомври 2014 принт

Семинар "Новости за европейското финансиране по Хоризонт 2020 - Инструмент за МСП", БСК, София, 3 октомври 2014 г.

сряда, 1 октомври 2014 принт

Конференция за необходимостта от извършване на оценка на въздействието на законодателството, БТПП

сряда, 1 октомври 2014 принт

Повторно използване на водата в Европа – какво мислите?

четвъртък, 28 август 2014 принт

Покана за Третия фестивал на виното и културното наследство Августиада, 17-19 октомври 2014 г., Стара загора

сряда, 30 юли 2014 принт