ЕС подкрепя финансово българската наука

четвъртък, 5 февруари 2015 принт

Tърговски преговори между ЕС и САЩ: ЕК публикува доклад за консултацията за защитата на инвестициите

четвъртък, 5 февруари 2015 принт

Проведе се традиционната среща на Евроклуба към БТПП Срещата бе организирана по повод поемане председателството на Съвета на ЕС от Република Латвия

вторник, 27 януари 2015 принт

Двустранни бизнес срещи между предприемачи от ИКТ и земеделието - 23 януари 2015 г.,гр. София

понеделник, 12 януари 2015 принт

Покана за обучение по Хоризонт 2020, дейност Мари Кюри: "Университетите, бизнеса и още нещо..." 20 януари 2015, гр. София Интер Експо Център

понеделник, 12 януари 2015 принт

Европейската комисия публикува за първи път преговорни позиции на ЕС по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)

сряда, 7 януари 2015 принт

Компаниите от ЕС трябва да увеличат инвестициите в НИРД, за да останат конкурентоспособни в световен мащаб

сряда, 7 януари 2015 принт

Съдебен иск по повод конфискацията на депозити в Кипър

сряда, 3 декември 2014 принт

Задължението за обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър, статия на Бейкър Тили

четвъртък, 16 октомври 2014 принт

Проведен Информационен ден за новите моменти в проекта на Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса

сряда, 15 октомври 2014 принт