Според нов доклад на Комисията основните акценти в политиката на сближаване на ЕС за 2014—2020 г. са енергийната ефективност, заетостта и МСП

петък, 25 юли 2014 принт

Информационно турне на тема “Моите права в Европа“

понеделник, 21 юли 2014 принт

Награди за комуникация в областта на Общата селскостопанска политика 2014г.

петък, 18 юли 2014 принт

Държавна помощ: Комисията одобри картата на регионалните помощи в България за периода 2014—2020 г.

понеделник, 7 юли 2014 принт

Обществена консултация „Наука 2.0“ за бъдещето на науката

понеделник, 7 юли 2014 принт

Околна среда: през 2014 г. са заделени 239 млн. евро за предложения за проекти

петък, 4 юли 2014 принт

Заетост: нов европейски паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството

понеделник, 23 юни 2014 принт

ЕС и групата на ЕИБ обединяват усилията си, за да подкрепят до 48 млрд. евро инвестиции в НИРД

понеделник, 23 юни 2014 принт

Енергийна сигурност: Комисията предлага цялостна стратегия за увеличаване на сигурността на доставките

сряда, 28 май 2014 принт

Покана за семинар на тема „Енергийна ефективност, нормативна уредба и стандарти за енергиен мениджмънт“, 22 май 2014 г., БАН, София

сряда, 14 май 2014 принт