Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Достъп на предприятията до финансиране от ЕС: единен портал вече включва информация за структурните фондове

четвъртък, 27 юни 2013 принт

Препоръки на ЕК към държавите-членки: 7 препоръки за България

четвъртък, 6 юни 2013 принт

Шест нови научни клъстерa в подкрепа на Стратегията за региона на река Дунав

петък, 17 май 2013 принт

Търговия с емисии: 2012 година отбеляза продължаващо намаляване на емисиите, но растящ излишък от квоти

петък, 17 май 2013 принт

Стратегически доклад на ЕК за политиката на сближаване на ЕС

вторник, 7 май 2013 принт

Заетост: Комисията предлага мерки за по-добро прилагане на правото на свободно движение на работниците

вторник, 7 май 2013 принт

Доклад за напредъка по Стратегията за региона на река Дунав: след доброто начало сега трябва да се ускорят действията

четвъртък, 11 април 2013 принт

ЕК предлага нови методи за измерване на екологичните характеристики на продукти и организации

четвъртък, 11 април 2013 принт

ЕС е по-иновативен, но различията между страните се задълбочават

сряда, 27 март 2013 принт

EК ще намали разходите по регистрацията на търговски марки

сряда, 27 март 2013 принт