Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Европа губи 193 млрд. евро годишно от неплатено ДДС

сряда, 25 септември 2013 принт

Доклад за напредъка във връзка с Европейското научноизследователско пространство: „единният пазар“ за научни изследвания е по-близо, но все още не е реалност

сряда, 25 септември 2013 принт

Европейската комисия търси „столица на иновациите“

четвъртък, 5 септември 2013 принт

Европейските граждани все повече искат да разполагат с мобилен широколентов интернет, но се притесняват от цената

сряда, 4 септември 2013 принт

Oколна среда: тенденциите при градските отпадъчни води се развиват в правилната посока

четвъртък, 8 август 2013 принт

Международно обучение за Хоризонт 2020, организирано от проект "Fit for Health", 5 септември 2013 г.,Букурещ, Румъния

четвъртък, 25 юли 2013 принт

Нови правила за платежните услуги в полза на потребителите и търговците на дребно

четвъртък, 25 юли 2013 принт

Достъп на предприятията до финансиране от ЕС: единен портал вече включва информация за структурните фондове

четвъртък, 27 юни 2013 принт

Препоръки на ЕК към държавите-членки: 7 препоръки за България

четвъртък, 6 юни 2013 принт

Шест нови научни клъстерa в подкрепа на Стратегията за региона на река Дунав

петък, 17 май 2013 принт