Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Препоръки на ЕК към държавите-членки: 7 препоръки за България

четвъртък, 6 юни 2013 принт

Шест нови научни клъстерa в подкрепа на Стратегията за региона на река Дунав

петък, 17 май 2013 принт

Търговия с емисии: 2012 година отбеляза продължаващо намаляване на емисиите, но растящ излишък от квоти

петък, 17 май 2013 принт

Стратегически доклад на ЕК за политиката на сближаване на ЕС

вторник, 7 май 2013 принт

Заетост: Комисията предлага мерки за по-добро прилагане на правото на свободно движение на работниците

вторник, 7 май 2013 принт

Доклад за напредъка по Стратегията за региона на река Дунав: след доброто начало сега трябва да се ускорят действията

четвъртък, 11 април 2013 принт

ЕК предлага нови методи за измерване на екологичните характеристики на продукти и организации

четвъртък, 11 април 2013 принт

ЕС е по-иновативен, но различията между страните се задълбочават

сряда, 27 март 2013 принт

EК ще намали разходите по регистрацията на търговски марки

сряда, 27 март 2013 принт

Европейската комисия изготви Зелена книга за дългосрочното финансиране на европейската икономика

вторник, 26 март 2013 принт