Търговия с емисии: 2012 година отбеляза продължаващо намаляване на емисиите, но растящ излишък от квоти

петък, 17 май 2013 принт

Стратегически доклад на ЕК за политиката на сближаване на ЕС

вторник, 7 май 2013 принт

Заетост: Комисията предлага мерки за по-добро прилагане на правото на свободно движение на работниците

вторник, 7 май 2013 принт

Доклад за напредъка по Стратегията за региона на река Дунав: след доброто начало сега трябва да се ускорят действията

четвъртък, 11 април 2013 принт

ЕК предлага нови методи за измерване на екологичните характеристики на продукти и организации

четвъртък, 11 април 2013 принт

ЕС е по-иновативен, но различията между страните се задълбочават

сряда, 27 март 2013 принт

EК ще намали разходите по регистрацията на търговски марки

сряда, 27 март 2013 принт

Европейската комисия изготви Зелена книга за дългосрочното финансиране на европейската икономика

вторник, 26 март 2013 принт

Малки и средни предприятия (МСП): Порочната практика на забавяне на плащания трябва да се прекрати на 16 март

вторник, 12 март 2013 принт

Фармацевтични продукти: Лекарствата, които са обект на допълнително наблюдение, ще бъдат обозначавани с нов символ

понеделник, 11 март 2013 принт