Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Малки и средни предприятия (МСП): Порочната практика на забавяне на плащания трябва да се прекрати на 16 март

вторник, 12 март 2013 принт

Фармацевтични продукти: Лекарствата, които са обект на допълнително наблюдение, ще бъдат обозначавани с нов символ

понеделник, 11 март 2013 принт

Какво да правим с пластмасовите отпадъци? С новата Зелена книга се открива дебат по темата в ЕС.

понеделник, 11 март 2013 принт

Индия се присъединява към мрежата Enterprise Europe Network

четвъртък, 10 януари 2013 принт

Трудова заетост: Комисията усъвършенства EURES — мрежата за професионална мобилност

понеделник, 26 ноември 2012 принт

ЕС подкрепя популяризирането на селскостопански продукти в Европейския съюз и в трети страни с 27,15 милиона евро

сряда, 14 ноември 2012 принт

Безопасност на потребителите – проверете изтеглените от пазара продукти по целия свят само с няколко щраквания на мишката!

петък, 2 ноември 2012 принт

Учреден е КЛЪСТЕР „ПРИРОДЕН ГАЗ”

понеделник, 29 октомври 2012 принт

Комисията приема работната програма за 2013 г.

сряда, 24 октомври 2012 принт

Ново предложение на Комисията за минимизиране на влиянието на производството на биогорива върху климата

четвъртък, 18 октомври 2012 принт