ЕС е по-иновативен, но различията между страните се задълбочават

сряда, 27 март 2013 принт

EК ще намали разходите по регистрацията на търговски марки

сряда, 27 март 2013 принт

Европейската комисия изготви Зелена книга за дългосрочното финансиране на европейската икономика

вторник, 26 март 2013 принт

Малки и средни предприятия (МСП): Порочната практика на забавяне на плащания трябва да се прекрати на 16 март

вторник, 12 март 2013 принт

Фармацевтични продукти: Лекарствата, които са обект на допълнително наблюдение, ще бъдат обозначавани с нов символ

понеделник, 11 март 2013 принт

Какво да правим с пластмасовите отпадъци? С новата Зелена книга се открива дебат по темата в ЕС.

понеделник, 11 март 2013 принт

Индия се присъединява към мрежата Enterprise Europe Network

четвъртък, 10 януари 2013 принт

Трудова заетост: Комисията усъвършенства EURES — мрежата за професионална мобилност

понеделник, 26 ноември 2012 принт

ЕС подкрепя популяризирането на селскостопански продукти в Европейския съюз и в трети страни с 27,15 милиона евро

сряда, 14 ноември 2012 принт

Безопасност на потребителите – проверете изтеглените от пазара продукти по целия свят само с няколко щраквания на мишката!

петък, 2 ноември 2012 принт