"Е-забавяне" - нова статия за дигитализацията в България, цитира доклад "Иновации.бг 2017"

вторник, 3 април 2018 принт

Теодор Димитров:Искаме да се развиваме като български международен бранд

четвъртък, 22 март 2018 принт

Агенцията за насърчаване на МСП обсъжда предложения на предприемачи за подобряване на работата на НИФ

четвъртък, 22 март 2018 принт

AРК Консултинг e сред съ-основателите на InnoCenter BG hub в проекта на Европейската комисия „Smart Factories"

понеделник, 12 март 2018 принт

Син кариерен център за Източно Средиземноморие и Черно море - МЕНТОР

вторник, 13 март 2018 принт

"Защо Аутомотив секторът в България става все по-притегателен център за чуждестранните инвестиции и иновации?" - анализ на доклада Иновации.бг 2017 в сп."Икономика"

петък, 23 февруари 2018 принт

Марин Петков от MP Studio: Съчетаваме визуалната игра с разказ, с послание

петък, 23 февруари 2018 принт

Бизнес делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш, Република Сърбия, 16 март 2018

сряда, 14 февруари 2018 принт

Възможности за е-обучение по енергийна ефективност в офиса и предизвикателство с награди Amazon Echo

вторник, 13 февруари 2018 принт

Socialchallenges.eu търси социални иноватори в помощ на деца със специално образователни потребности в Русе

сряда, 31 януари 2018 принт