Покана за проекти с цел мобилност на изследователи

een ~ Thursday, 13 January 2011 в 22:00 print

Международната програма за обмен на изследователи в рамките на дейностите "Мария Кюри" цели да подпомогне и насърчи научноизследователските организации да създадат или да укрепят дългосрочно сътрудничество с други организации.

Конкурсът е насочен към сдружения, които включват поне две изследователски организации от две различни държави членки на ЕС или асоциирани страни плюс една или повече организации от страни, с които ЕС има споразумение за научно и техническо сътрудничество, или от страни, попадащи в обхвата на Европейската политика за добросъседство.

По програмата се финансират партньорски проекти. В зависимост от страните, които са включени в проекта, субсидията може да покрива в различна степен пътните разходи, разходите по престоя и провеждането на изследователския обмен.

Индикативен бюджет: 30 млн. евро

Краен срок за кандидатстване: 17 март 2011

Интернет страница на конкурса
 

Последна актуализация: 13 January 2011 22:00