IPRHelpdesk Chart on European patent

een ~ Thursday, 4 October 2018 в 10:33 print

Европейски патент – тематичната диаграма на IPRHelpdesk, е специално преведена и адаптирана за българските потребители и партньори на АРК Консултинг и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Материалът представя на кратко обектите, подлежащи на патентоване, и критериите за патентоспособност, целта на патентоването и предимствата на европейския патент, възможните варианти за неговото придобиване, процедурата, разходите и други важни въпроси, свързани с него.

Пълен текст на Тематичната диаграма

За допълнителна информация:

Фани Колева
Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, АРК Консултинг
Enterprise Europe Network – България
fanny.koleva(at)online.bg
тел. 02/ 9733000

Последна актуализация: 2 January 2019 12:51