Resources

АБВ на правото на Европейския съюз « За Бизнеса от А до Я « Ресурси

AttributeValue
АвторПроф. Клаус-Дитер Борхарт, EK
Дата на качванеJune 27, 2013
Свален1678 times
КатегорииЗа Бизнеса от А до Я

Описание

Установеният от Европейския съюз (ЕС) правен ред в наши дни вече се е превърнал в неразделна част от политическата и социалната ни действителност. Въз oснова на договорите за ЕС („договорите“) ежегодно се
вземат хиляди решения, които оказват съществено въздействие върху държавите-членки на ЕС и живота на техните граждани. Човек отдавна вече не е само гражданин на своята страна, град или община, той
е и гражданин на Съюза. Поради това е особено важно гражданите на Съюза да бъдат информирани за правния ред, който засяга и ежедневието им. Цялостната структура на ЕС и неговата правна система не са толкова лесни за разбиране за гражданите. Това отчасти се дължи на самите текстове на договорите, които често пъти не са достатъчно ясни и чието значение трудно може да бъде схванато в целия си обхват. Освен това много от понятията, с които договорите се опитват да определят новите обстоятелства, са необичайни. В следващите страници ще се опитаме да разясним структурата на ЕС, както и опорните стълбове на европейския правен ред, и по този начин да спомогнем за намаляване на неразбирането сред гражданите на ЕС.