Международна среща за представяне на капацитет и търсене на партньори по 5-ти конкурс на 7РП, приоритет КОСМОС, 18 март 2011, София

Wednesday, 23 February 2011

Програма за включване на служители на Европеската комисия от ГД "Предприятия и промишленост" в екипите на европейски малки и средни предприятия

Tuesday, 15 February 2011

Информационен ден за стартиращите нови конкурси в областта на ИКТ по 7РП, 9-20 май 2011 г., Будапеща

Monday, 14 February 2011

Планирате ли да кандидатствате за финансиране от Програма Интелигентна енергия Европа тази година?

Thursday, 10 February 2011

Нов конкурс по "Интелигентна Енергия-Европа"

Friday, 4 February 2011

Покана за проекти за създаване на офиси за технологичен трансфер

Tuesday, 1 February 2011

Покана за проекти за създаване на технологични центрове

Tuesday, 1 February 2011

Информационни дни за обявените десет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

Wednesday, 26 January 2011

Програма за обучение на мениджъри на малки и средни предприятия от Европа в Япония

Friday, 14 January 2011

Покана за проекти с цел мобилност на изследователи

Thursday, 13 January 2011

...89101112...2030...