Открита Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: "Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда"

Monday, 28 September 2009

Европейската комисия и китайското правителство удължават програмата за обучение на бизнесмени между ЕС и Китай

Monday, 28 September 2009

Виртуален дом дава насоки как да пестим енергия

Sunday, 27 September 2009

Общотекстилна конференция 2009 – гр. София, 17-18.09.2009

Wednesday, 16 September 2009

Стартира проект “Подкрепа за предприемчивите българи” по ОП РЧР

Tuesday, 8 September 2009

Нов конкурс на МОН за набиране на изследователски предложения по регионална програма „ Съвместни изследователски проекти със страните от Западните Балкани”

Thursday, 3 September 2009

StarNet Transport и TransBonus в помощ на български фирми и научни организации при кандидатстване с проекти към приоритет „Устойчив наземен транспорт” на 7 Рамкова програма

Thursday, 3 September 2009

Информационен ден по Седма рамкова програма, 14 септември 2009 г., Брюксел

Thursday, 3 September 2009

Нови конкурси по Седмата рамкова програма на ЕК за научноизследователска и развойна дейност

Wednesday, 29 July 2009

Стартира продължение на процедурата за подбор на проекти: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"

Tuesday, 21 July 2009

...10...1819202122...30...