Конкурс

Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината”

Националният конкурс “Иновативно предприятие на годината” ежегодно награждава български предприятия с успешни иновативни продукти, процеси, услуги и практики.

Стартирал през 2004 г., той има мисията да насърчи иновационната дейност на българските предприятия и да популяризира техните успешни иновации сред широката общественост.  Досега над 90 фирми бяха отличени за своите постижения.

Националният конкурс се организира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, в партньорство с Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия и медийни партньори.

Конкурсът е признат от Европейската комисия за най-добра национална практика за популяризиране на иновативното развитие.

Кандидатите се оценяват по специална методология от експертна група и външно жури.

Наградите се присъждат в категории според въздействието на отличените иновации като:

  • Пазарно лидерство 
  • Качество на живот
  • Зелена иновация 
  • Иновационен мениджмънт
  • Социална иновация
  • Иновация в креативните индустрии
  • Иновативно новостартирало предприятие
  • Иновации за развитие на таланти

Досегашни издания на конкурса:

Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината”, 2017 г.

Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината”, 2016 г.

Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината”, 2015 г.

Национален кокурс “Иновативно предприятие на годината”, 2014 г.

Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината”, 2013 г.

Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината”, 2012 г.
Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината”, 2010 г.
Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината”, 2009 г.
Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината”, 2008 г.
Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината”, 2007 г.
Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината”, 2006 г.
Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината”, 2005 г.
Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината”, 2004 г.

Галерия: