Информационен ден за стартиращите нови конкурси в областта на ИКТ по 7РП, 9-20 май 2011 г., Будапеща

понеделник, 14 февруари 2011

Планирате ли да кандидатствате за финансиране от Програма Интелигентна енергия Европа тази година?

четвъртък, 10 февруари 2011

Нов конкурс по "Интелигентна Енергия-Европа"

петък, 4 февруари 2011

Покана за проекти за създаване на офиси за технологичен трансфер

вторник, 1 февруари 2011

Покана за проекти за създаване на технологични центрове

вторник, 1 февруари 2011

Информационни дни за обявените десет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

сряда, 26 януари 2011

Програма за обучение на мениджъри на малки и средни предприятия от Европа в Япония

петък, 14 януари 2011

Покана за проекти с цел мобилност на изследователи

четвъртък, 13 януари 2011

Семинар за представяне на ОП "Конкурентоспособност" и инициативата Джеръми

вторник, 7 декември 2010

Сайт на ЕК за допитване до гражданите "Вашият глас в Европа"

вторник, 23 ноември 2010

...89101112...2030...