Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Общотекстилна конференция 2009 – гр. София, 17-18.09.2009

сряда, 16 септември 2009

Стартира проект “Подкрепа за предприемчивите българи” по ОП РЧР

вторник, 8 септември 2009

Нов конкурс на МОН за набиране на изследователски предложения по регионална програма „ Съвместни изследователски проекти със страните от Западните Балкани”

четвъртък, 3 септември 2009

StarNet Transport и TransBonus в помощ на български фирми и научни организации при кандидатстване с проекти към приоритет „Устойчив наземен транспорт” на 7 Рамкова програма

четвъртък, 3 септември 2009

Информационен ден по Седма рамкова програма, 14 септември 2009 г., Брюксел

четвъртък, 3 септември 2009

Нови конкурси по Седмата рамкова програма на ЕК за научноизследователска и развойна дейност

сряда, 29 юли 2009

Стартира продължение на процедурата за подбор на проекти: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"

вторник, 21 юли 2009

Стартира процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове"

понеделник, 20 юли 2009

Българска Мрежа на Бизнес Ангелите обяви старта на нова платформа за предприемачи

понеделник, 20 юли 2009

Първа покана за проектни предложения по програма “Черно море 2007 – 2013”

сряда, 15 юли 2009

...10...1819202122...30...