Информационен ден по приоритет КОСМОС на HORIZON2020, 16 октомври 2013, хотел Шератон, София

сряда, 11 септември 2013

Бразилия се присъедини към мрежата в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network!

вторник, 3 септември 2013

Обществено допитване на ЕК относно необходимостта от законодателни действия по отношение на едноличните дружества с ограничена отговорност.

четвъртък, 25 юли 2013

Дебат за бъдещето на Европа – Вивиан Рединг, Заместник-председател на Европейската комисия

вторник, 23 юли 2013

Тематична мрежа AgeingWell – информационни технологии за достойно остаряване

петък, 5 юли 2013

Наградата „Иновации“ на София Тех Парк спечели студентската компания Help U

петък, 7 юни 2013

Открит конкурс по програма Еко-иновации на CIP зa 2013

петък, 17 май 2013

Открита процедура за кандидатсване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”, ОП Конкурентоспособност

петък, 17 май 2013

Софийски фестивал на науката 9 – 12 май, Театър „София“ и парка „Заимов” зона 42

четвъртък, 9 май 2013

Подкрепа за подобряване и насърчаване на устойчиви транснационални тематични туристически продукти, Програма CIP

четвъртък, 9 май 2013

...23456...102030...