Отворени конкурси по теми „Информационни и комуникационни технологии”, „Наука в обществото” и „Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма на ЕС

понеделник, 25 юли 2011

Среща на "Бизнес клуб за иновации" към EnterpriseEurope Network – България, по време на Третото авиошоу в Габрово

понеделник, 27 юни 2011

Трето Авиошоу „Габрово 2011" и секторна среща-семинар „Инвестициите в авиационната индустрия", 2 -3 юли 2011 г. на летище Драгановци

понеделник, 27 юни 2011

Секторна среща "Креативни индустрии", 12 юли 2011 г., гр. София

неделя, 26 юни 2011

Семинар „Оценка на патенти в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане”

вторник, 21 юни 2011

Семинар „Справяне с конфликти, възникнали във връзка с патенти”

вторник, 21 юни 2011

Информационни дни по шестте отворени процедури за подбор на проекти по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности” на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

вторник, 7 юни 2011

Бизнес срещи по време на изложението CONSENSE 29 и 30 юни 2011 г., Щутгарт, Германия

понеделник, 9 май 2011

Семинар за Интегрирани решения за хранително-вкусовата индустрия и системи за управление качеството и безопасността на хранителните продукти в съотвeтствие с: IFS ver.5 и BRC ver. 5, Стара Загора, 19 и 20 май 2011г

понеделник, 2 май 2011

ICB печели наградата European Seal of e-Excellence за 2011 в категория Gold

сряда, 9 март 2011

...7891011...2030...