Бизнес Предавател

сряда, 25 септември 2013

Бизнес Панорама

понеделник, 11 март 2013

Мостове към Европа

понеделник, 11 март 2013

БИЗНЕС ОФЕРТИ

понеделник, 4 март 2013

Списание Networth

петък, 23 ноември 2012

"All your business needs" - листовка на Enterprise Europe Network, 2012 г. (PDF, 3,5 MB)

Всичко за вашия бизнес и иновации

сряда, 23 май 2012

Бюлетин Вести вече се издава под формата на електронен бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса и съдържа анонси за най-новите публикации на страницата на Enterprise Europe Network - България.

Ако желаете да получавате електронния бюлетин по е-мейл, абонирайте се ТУК , като обозначите ' EEN mailing list'

 

Бюлетин Вести, брой 1, 2012 г. 

Бюлетин Вести, брой 4, 2011 г. 

Бюлетин Вести, брой 3, 2011 г. 

Бюлетин Вести, брой 2, 2011 г. 

Бюлетин Вести, брой 1, 2011 г. 

Бюлетин Вести, брой 3, 2010 г. 

Бюлетин Вести, брой 2, 2010 г.

Бюлетин Вести, брой 1, 2010 г.

Бюлетин Вести, брой 7, 2009 г.

Бюлетин Вести, брой 6, 2009 г.

Бюлетин Вести, брой 5, 2009 г.

Бюлетин Вести, брой 4, 2009 г.

Бюлетин Вести, брой 3, 2009 г.

Бюлетин Вести, брой 2, 2009 г.

Бюлетин Вести, брой 1, 2009 г.

Бюлетин Вести, брой 7, 2008 г.

Бюлетин Вести, брой 6, 2008 г.

Бюлетин ВЕСТИ, брой 5, 2008 г.

Бюлетин ВЕСТИ, брой 4, 2008 г.

Бюлетин ВЕСТИ, брой 3, 2008 г.

Бюлетин ВЕСТИ, брой 2, 2008 г.

Бюлетин ВЕСТИ, брой 1, 2008 г.

Бюлетинът Вести се разпространява безплатно по абонамент.

Бюлетин “ВЕСТИ”

понеделник, 13 февруари 2012

Брошура Enterprise Europe Network-България 2012 г. (PDF, 1.63 MB)

Брошура Enterprise Europe Network-България 2010 г., (PDF, 4.87 MB)

Брошура Enterprise Europe Network

понеделник, 15 февруари 2010

Иновации.бг 2010: Иновационната политика на България –  възможности за следващото десетилетие

Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 4.8 MB)
Съдържание на доклада

ISSN: 1313-1052

Докладът Иновации.бг анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика.

Четвъртото изследване на иновационната активност на българския бизнес (ИНА-4), проведено от Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, показва съществено повишаване на иновационната активност на българските предприятия през 2009 (71 % дял на фирмите, направили нововъведения) спрямо 2008 г. (43 %). То отразява положителните последствия от приемането на страната като пълноправен член на Европейския съюз и усилията на бизнеса да отговори на изискванията на конкурентните европейски пазари и законодателство. Кризата стимулира предприятията да търсят начини за диференциация на своите продукти и услуги и за по-ясни послания към потребителите, което води до увеличаване на маркетинговите иновации.

В същото време в доклада за 2010 г. се подчертава, че иновационната активност на бизнеса в България търпи влиянието на икономическата криза пряко, чрез ограничаване на публичното и частното финансиране за научни изследвания и развитие, и индиректно, като резултат от влошаване на средата за осъществяване на иновационна дейност (въздържане от рискови инвестиции, освобождаване на човешки ресурс, стагнация на потребителските пазари). Дълго отлаганите реформи в областта на науката и образованието, липсата на достатъчно силно системно и институционално взаимодействие между тях и бизнеса, както и слабото управление и използване на европейските фондове за модернизация допълнително задълбочават проблемите, породени от кризата.

Докладът Иновации.бг 2010: Иновационната политика на България – възможности за следващото десетилетие си поставя за задача да представи възможностите, които 2010 г. предоставя за вземането на критични решения и мобилизирането на предприемаческата и иновационната активност, човешкия и интелектуалния капитал с цел постигане на икономическо възстановяване от кризата и устойчив растеж. За България това означава актуализиране на съществуващата Иновационна стратегия, обвързване с насоките за развитие на науката и икономиката и поемане на конкретен ангажимент от страна на правителството на най-високо равнище.

Индекс Иновации.бг и предходни доклади Иновации.бг
Медийно отразяване

Иновации.бг 2010

сряда, 15 юли 2009

12