Day

декември 16, 2022
16
дек.

Трета отворена процедура за кандидатстване в инкубатора REACH

Инкубаторът търси старт-ъпи и малки и средни предприятия с дейност, основана на данните. Краен срок за кандидатстване: 21 февруари
Read More