Актуално

Enterprise Europe Network > Актуално

Покана за изразяване на интерес за участие на граничните региони в пилотни проекти за преодоляване на бариерите пред трансграничните бизнес дейности

Европейската комисия обяви в своята стратегия за МСП, че ще подкрепи чрез пилотни проекти новаторски партньорства между граничните региони за засилване на сътрудничеството при прилагане на единния пазар и премахване на административните бариери, особено в сектора на услугите. Всяка група кандидати трябва да обхваща два или три региона, които граничат помежду си в ЕС, Норвегия,...
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Прозрачна и ефективна иновационна политика за интелигентна специализация на България за програмен период 2021-2027

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в партньорство с Министерството на икономиката изпълнява проект „Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021-2027“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е насочен към разработването на концепция за прозрачна и ефективна иновационна политика за интелигентна специализация...
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Виртуално брокерско събитие „Klimahouse business match 2021“

Събитието ще се проведе на 28-29 януари 2021 г. Регистрация - до 27 януари 2021 г.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ в областта на синята икономика 2020

Събитието ще се проведе онлайн в Четвъртък, 10 декември 2020 г. от 10:00 до 13:15 ч.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
1 17 18 19 20 21 23