Актуално

Enterprise Europe Network > Актуално

Уебинар: Китайският пазар на храни и напитки през 2021 г.

24 февруари 2021 г. | 10:00 – 11:30 (брюкселско време) | 17:00 – 18:30 (пекинско време) | Събитието е онлайн и на английски език   Центърът на ЕС за МСП и Китайско-британският бизнес съвет се радват да ви поканят да участвате в  онлайн семинар на тема „Китайският пазар на храни и напитки през 2021 г....
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Покана за изразяване на интерес за участие на граничните региони в пилотни проекти за преодоляване на бариерите пред трансграничните бизнес дейности

Европейската комисия обяви в своята стратегия за МСП, че ще подкрепи чрез пилотни проекти новаторски партньорства между граничните региони за засилване на сътрудничеството при прилагане на единния пазар и премахване на административните бариери, особено в сектора на услугите. Всяка група кандидати трябва да обхваща два или три региона, които граничат помежду си в ЕС, Норвегия,...
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Прозрачна и ефективна иновационна политика за интелигентна специализация на България за програмен период 2021-2027

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в партньорство с Министерството на икономиката изпълнява проект „Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021-2027“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е насочен към разработването на концепция за прозрачна и ефективна иновационна политика за интелигентна специализация...
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
1 2 3 4 5 6 9