Актуално

Enterprise Europe Network > Актуално

AMULET 1st Open Call: възможности за МСП в секторите автомобили, енергия, строителство и аеронавтика

Проект AMULET (Advanced Material and Manufacturing Technologies United for Lightweight) по програма H2020-InnoSUP-1 публикува първата си покана за проекти на МСП за каскадно финансиране, с общ бюджет от 1.277 млн. Евро. Целта на проекта е да подпомогне ресурсната ефективност и намаляването на въглеродните емисии чрез по-активна роля на МСП. Крайният срок за кандидатстване е 20...
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Процедура за подобряване на енергийната ефективност в предприятията

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите...
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Connect Day 2022 за партньорства между стартъп компании и потенциални инвеститори

Събитието има за цел да представи и създаде партньорства между стартиращи компании и инвеститори и утвърдени компании по време на еднодневно хибридно събитие, което ще се състои на 31 май, 2022. Connect Day 2022 е насочен към иновациите и се фокусира върху корпорациите, търсещи иновативни стартиращи продукти и услуги. От друга страна, събитието подкрепя селектирани...
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

NEDO Supply Chain Data Challenge

NEDO, организация на японското правителство обявява конкурс за идеи и системи за наблюдение и управление на веригите за доставки.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Farm2Fork Health Matters – подкрепа за навлизанене на пазара за здравословни продукти в Канада

Проектът F2F Health Matters стартира първата си покана за подкрепа за интернационализация на европейски МСП в Канада. Това дава възможност на фирмите в сферата на здравословните храни и био-базираните вериги за стойност да разширят бизнеса си на този отвъдморски пазар. Компаниите могат да кандидатстват за три вида подкрепа за интернационализация. Commercial Lead Support са консултантски...
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Хибридно брокерско събитие “Technology & Business Cooperation Days 2022” в рамките на „Hannover Messe 2022“

Събитието, част от водещото международно изложение за промишлени технологии, ще се състои на 30 май - 2 юни 2022 г.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
1 5 6 7 8 9 25