Enterprise Europe Network > Услуги > Достъп до финансиране

Достъп до финансиране

Участието в научноизследователски или иновационен проект, финансиран от ЕС, е един чудесен начин да дадете тласък на конкурентоспособността на вашата компания.

Enterprise Europe Network съдейства да се възползвате от тази възможност. Нашите експерти ще ви помогнат да определите вашите потребности и потенциал и да се свържете с подходящите партньори за успешни проекти.

Enterprise Europe Network не финансира проекти, но може да ви помогне да се включите в проектни предложения с европейско финансиране – по рамковите програми на ЕС, програмите за регионално сътрудничество, Европейския фонд за регионално развитие.

Какво ви е необходимо за успешно включване в европейски проект? Преди всичко убедителна идея и добър екип. В Enterprise Europe Network, ние можем да:

  • оценим технологичния ви потенциал и възможностите за финансиране;
  • помогнем да формулирате вашата проектна идея;
  • намерим подходящите партньори;
  • подобрим уменията ви за съставяне и управление на проекти;
  • помогнем да постигнете споразумения за сътрудничество.

Ние можем да ви помогнем в оценката на финансовото състояние на вашата фирма и подходящите източници за финансиране.

Финансирането от страна на инвеститорите може да бъде подпомогнато и от регионални, национални или европейски органи. Консултирайте се с нашите експерти за това как можете да получите достъп до публични средства за научноизследователска и развойна дейност, иновации, инвестиции, консултантски услуги, заетост, обучение или експорт.

Абонирайте се

за получаване на информационния ни бюлетин по е-мейл, ако искате да следите за новини, обяви, събития и друга актуална информация.
Сподели