Enterprise Europe Network > Услуги > Иновационен мениджмънт

Иновационен мениджмънт

Искате да подобрите финансовите си резултати, вътрешната организация на работа и мотивацията в екипа?

Имате нужда да повишите ефективността на иновативните си проекти?

Искате нови пазари и нови конкурентни пазарни предимства?

Мрежата Enterprise Europe Network ви предлага възможност да го направите с помощта на инструменти за анализ на управлението на иновационните процеси във фирмата, и индивидуална консултантска помощ.

Предимства за МСП от провеждането на оценка на иновационния мениджмънт:

 • самоанализ на управленските процеси, свързани с иновационната дейност на фирмата;
 • подробен доклад с бенчмаркинг-анализ с водещи компании от бранша и на пазари, на които фирмата е представена;
 • консултантска помощ и експертиза;
 • възможност на МСП да подобрят конкурентоспособността си и да постигнат по-висок растеж на основата на по-ефективно управление на иновационните дейности;
 • Участие в конкурса „Иновативно предприятие на годината“ в категорията Иновационен мениджмънт.

IMP³rove осигурява платформа за усъвършенстване на иновационния мениджмънт в МСП и постигане на устойчиви резултати. Методологията предлага уникален систематичен подход, който обхваща всички аспекти и дейности, свързани с управлението на иновационните процеси.

Приложението на методологията IMP³rove за оценка на иновационния мениджмънт на МСП е инициирано от Европейската комисия през 2006 г. и понастоящем е част от услугите, предоставяни от Enterprise Europe Network-България. Към края на 2014 г. IMP³rove покрива широк набор от МСП от различна големина, възрастова група и икономически сектор. Броят на регистрираните и преминали оценка на иновационния мениджмънт МСП е над 9 000.

Оценката се основава на концепцията на A.T.Kearney “House of innovation”, при която управлението на иновационните дейности на фирмата се анализира на основата на пет групи показатели:

 • иновационна стратегия,
 • иновационна култура и организация на иновационната дейност,
 • иновационен жизнен цикъл,
 • фактори, подкрепящи иновациите,
 • резултати от иновационната дейност.

 

Анализът се осъществява на базата на систематичен набор от добре структурирани въпроси, които покриват всички аспекти от иновационния мениджмънт в малките и средни предприятия. Изготвя се и Пътна карта за подобряване на иновационния мениджмънт на основата на среща и дискусии с консултант. Налице е и възможност за участие в Международния конкурс за Иновационен мениджмънт на IMP³rove Academy.

Digital Innovation Quotient

В каква степен дигиталните иновации допринасят за общото представяне на фирмата?

Инструментът на IMP³rove Digital Innovation Quotient (DIQ) дава възможност за структурирана оценка на настоящото представяне на фирмата ви в областта на дигиталните иновации в сравнение с други фирми по света.

DIQ дава оценка на представянето на фирмата в областта на дигиталните иновации на основата на 5 групи показатели:

 • стратегия за дигитални иновации,
 • дигитален бизнес модел,
 • дигитални процеси,
 • дигитална екосистема и култура и
 • фактори, подкрепящи дигиталните иновации.

DIQ е предназначен за фирми от всякакъв размер, възраст и отрасъл, които искат да оценят, съпоставят и развият способностите си за дигитално иновиране.

Докладът от оценката ще ви осигури анализ на собственото представяне в областта на дигиталните иновации в сравнение с представянето на „шампионите“ и фирмите с резултати на средно ниво. Как изглеждат „шампионите“ в областта може да зависи от размера, възрастта, отрасъла и дори от местонахождението на фирмата. Когато генерирате доклада за оценката, можете да уточните с какви фирми да се сравните, използвайки всички критерии, споменати по-горе.

Innovation Health Check

Инструментът Innovation Health Check ще ви помогне да установите доколко фирмата ви е иновативно ориентирана, тъй като е проектиран, за да оцени иновационния ви процес. Той изследва това как функционира процесът от самото начало, отчитайки нуждите на потребителите ви (декларирани и недекларирани), генерирането на идеи, разработването на концепция и създаването на продукт/услуга до етапа на комерсиализацията, както и всички междинни стъпки.

Анализът ще изследва това как иновационният ви процес е повлиян от:

 • фирмената култура,
 • разбирането ви за всички аспекти на бизнеса,
 • бизнес стратегията,
 • структурата на фирмата,
 • способностите и ресурсите на фирмата и
 • равнището на иновационните процеси.

 

Innovation Health Check дава възможност:

 • да сравните своето представяне с това на конкурентите,
 • да идентифицирате силните и слабите си страни,
 • да получите идеи за подобрение на иновационните си процеси,
 • да вземете решения за иновационната си дейност, основани на факти, и
 • да подобрите своята конкурентоспособност и да се разрастнете.

Инструментът е разработен от Enterprise Ireland, част от EEN.

Абонирайте се

за получаване на информационния ни бюлетин по е-мейл, ако искате да следите за новини, обяви, събития и друга актуална информация.
Сподели