За ЕЕН

Enterprise Europe Network (ЕЕN) е ключов инструмент в стратегията на ЕС за стимулиране на икономическия растеж и създаването на нови работни места

Enterprise Europe Network (ЕЕN)

е ключов инструмент в стратегията на ЕС за стимулиране на икономическия растеж и създаването на нови работни места. Ние разполагаме с мощни бази данни и средства за комуникация, с които да се свържем с всяка точка на мрежата близо до мястото на интерес за вашия бизнес. Над 600 организации в повече от 60 страни работят заедно в продължение на години, за да осигурят пълен обхват от бизнес услуги, които да са достъпни за вас с едно обаждане.

Нашата мисия

e да съдействаме на малките и средни предприятия да се възползват максимално от възможностите за бизнес и иновативно развитие на единния пазар на Европейския съюз и извън него.

Вие търсите международни партньори, но не знаете откъде да започнете? Желаете да модернизирате дейността си, но нямате достъп до свежи идеи? Имате нужда от финансиране, но ви трябват насоки за различните европейски и национални програми?

Ние сме тук

за да помогнем на вашата компания да се възползва от единния пазар на ЕС, така както го правят големите играчи.

Можем да ви помогнем в намирането на международни партньори за бизнес, нови технологии и финансиране от ЕС. Можем да ви посъветваме и по разнообразни въпроси като защита на интелектуалната собственост, европейско законодателство, стандарти на ЕС, и др.

Опитни експерти предлагат

комбинирани информационни и консултантски услуги на езика на бизнеса за

Навлизане на международния пазар

Достъп до финансиране от ЕС

Нови технологии

Интелектуална собственост

Иновационен мениджмънт

Enterprise Europe Network (ЕЕN)

Нашите услуги са съобразени с МСП

но също така са на разположение на всички други фирми, университети и изследователски центрове, както и на индивидуални изобретатели.

EEN стартира през 2008 г. като инициатива на Генерална дирекция “Предприятия и промишленост” на Европейската комисия. Организациите-членки включват камари на търговията и промишлеността, технологични центрове, научни институти, агенции за развитие и неправителствени организации. Повечето от тях са в контакт с местния бизнес от дълго време. Те знаят силните страни и потребностите на своите клиенти и познават ЕС. Като членове на EEN, тези организации са свързани с мощни бази данни за нови технологии и бизнес контакти, чрез които съдействат за намирането на различни партньори във всички страни на мрежата.

EEN се съфинансира чрез рамковите програми на ЕС за конкурентоспособност на малките и средни предприятия и за научни изследвания (COSME и H2020, 2014-2021 г.).
Посетете централния информационен портал на Мрежата, за да видите кои са чуждестранните ни партньори: https://een.ec.europa.eu/

EEN - България

В страната мрежата обединява 12 организации, локализирани в София, Пловдив, Сандански, Стара Загора, Враца, Ямбол, Добрич и Русе.

Неин национален координатор е АРК Консултинг, на чиято институционална интернет страница се намирате в момента.
За националният сайт на мрежата Enterprise Europe Network – България, моля посетете http://www.een.bg